Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Dell K788n

Instalacja, obsługa i konserwacji drukarki Dell K788n jest prosta i łatwa. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że masz odpowiednie oprogramowanie i sterowniki, które są dostępne na stronie internetowej producenta. Następnie należy wykonać procedurę instalacji w zgodzie z instrukcją użytkownika. Po instalacji możesz już korzystać z drukarki Dell K788n. Aby utrzymać drukarkę w dobrym stanie, należy regularnie przeprowadzać konserwację, taką jak czyszczenie lub wymiana części. Wszystkie te czynności można wykonać zgodnie z instrukcją użytkownika drukarki Dell K788n.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Dell K788n

Zdalny dostęp za pomocą smartfona i tabletu Aplikacja frogControl app i frogDisplay umożliwiają szybki i łatwy podgląd i sterowanie inteligentnym domem również w podróży. Bez chmury i 100% bezpieczeństwa! Przez połączony z Internetem wyświetlacz frogDisplay

Zdalny dostęp za pomocą smartfona i tabletu

Aplikacja frogControl app i frogDisplay umożliwiają szybki i łatwy podgląd i sterowanie inteligentnym domem również w podróży. Bez chmury i 100% bezpieczeństwa! Przez połączony z Internetem wyświetlacz frogDisplay polecenia sterujące są przekazywane przez Bluetooth® do systemu frogblue. Szyfrowany i oczywiście tylko gdy jest potrzebny.

Elastyczne sterowanie przez telefon

Wyświetlacz frogDisplay jest także telefonem SIP o wysokiej jakości. Telefon umożliwia m. in. otwarcie drzwi, sterowanie oświetleniem, uzbrajanie lub rozbrajanie systemu alarmowego. Niektóre zdarzenia, na przykład otwarcie okna, mogą uruchomić połączenie telefoniczne i aktywnie informować użytkownika o tym fakcie.

Przełączaj, mierz, otwórz drzwi lub zareaguj na przyciski, przełączniki i styki okien
Pokonanie dużych odległości przez sieć WLAN i Internet

Z podziałem geograficznym? Żaden problem!

Za pomocą frogDisplay można również połączyć ze sobą poszczególne miejsca instalacji. Ekran frogDisplay przekazuje wiadomości Bluetooth® przez interfejs WLAN do innych kolorowych wyświetlaczy. Nie ma znaczenia, czy wyświetlacze frogDisplays znajdują się w tej samej sieci, czy są dostępne poprzez przekierowanie portów.

Ogrzewanie
chłodzenie
wentylacja

Oświetlenie
Sceny
Atmosfera

Drzwi
Bramy
Dostęp
Komunikacja

Zacienienie
Styki okien

Wentylacja
Klimatyzacja

Systemy
alarmowe
Włączanie
kamery

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


Title Page
®
Portable Management Application
for the
FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800
User’s Guide

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Notice Cabletron Systems reserves the right to make changes in speciÞcations and other information contained in this document without prior notice. The reader should in all cases consult Cabletron Systems to determine whether any such changes have been made. The hardware, Þrmware, or software described in this manual is subject to change without notice. IN NO EVENT SHALL CABLETRON S
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Restricted Rights Notice (Applicable to licenses to the United States Government only. ) 1. Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252. 227-7013. Cabletron Systems, Inc., 35 Industrial Way, Rochester, New Hampshire 03867-0505. 2. (a) This computer software is submitted with restricted rights. It may not be used, reproduced, or disclosed by th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Contents Chapter 1 Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Using this Guide............................................................................................................ 1-2 WhatÕs NOT in the FRX UserÕs Guide............................................................. 1-4 Conventions................................................................................................................... 1-4 Screen Displays.........................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Contents Chapter 3 Configuring the Trap Table About Traps.................................................................................................................... 3-1 Launching the Trap Table............................................................................................. 3-1 ConÞguring Traps......................................................................................................... 3-3 Trap Messages......................................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Contents Chapter 7 SNA Status and Configuration ConÞguring SNA Ports................................................................................................ 7-2 SDLC Port ConÞguration..................................................................................... 7-2 Changing ConÞguration Values................................................................... 7-7 Applying Port-level Changes........................................................................ 7-7 SDLC
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Contents Chapter 10 IPX Interface Configuration ConÞguring IPX Node Defaults................................................................................ 10-1 ConÞguring IPX Interfaces........................................................................................ 10-2 Adding or Modifying IPX Interfaces................................................................. 10-9 ConÞguring IPX Static Routes..............................................................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Chapter 1 Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Using this Guide; manual conventions; contacting the Cabletron Systems’ Global Call Center; firmware versions supported by SPMA Your SPMA for the FRX4000, FRX6000, and the SmartSwitch 1800 management module provides management support for the FRX4000 stand-alone frame relay access device; its larger cousin, the FRX6000 scalable chassis; and the innovative SmartSwitch 1800 frame relay access device. Th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 The protocol support functions which are available via your SPMA application will vary NOTE depending on the protocol support you have purchased for your FRX or SmartSwitch 1800 device and the version of Þrmware you are running. For more information about available protocols and the current availability of SPMA support for those protocols, contact Cabletron SystemsÕ Global Call Center. Note that because the FR
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 disabling serial ports, and so on) available only from within the Hub View are also described. You can access the Hub View application from the icon menu or the command line. ¥ Chapter 3, Trap Table, describes how to conÞgure the deviceÕs trap table, which controls which management stations will receive traps from a selected device. The Trap Table application is accessible from the Hub View. Since t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 ¥ Chapter 12, SmartSwitch 1800 Voice ConÞguration, describes how to conÞgure the two voice ports on the SmartSwitch 1800 and provides statistical information about voice trafÞc being transmitted across those ports. ¥ Appendix A, FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 MIB Components, lists the IETF and proprietary MIBs supported by these devices. What’s NOT in the FRX User’s Guide... The following standard SP
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Screen Displays SPMA runs under a variety of different operating systems and graphical user interfaces. To maintain a consistent presentation, screen displays in this and other SPMA guides show an OSF/Motif environment. If youÕre used to a different GUI, donÕt worry; the differences are minor. Buttons, boxes, borders, and menus displayed on your screen may look a bit different from what you see in the guide, but theyÕre org
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 The FRX Hub View application currently prints few footer messages (most of which relate to loss of contact with the device), so little information will typically be recorded in the TIP History window; future releases will expand this feature. Figure 1-2. The History Window Using the Mouse The UNIX mouse has three buttons. Procedures within the SPMA document set refer to these buttons as follows: Button 1 Button 2 Button 3 Fi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 If youÕre using a two-button mouse, donÕt worry. SPMA doesnÕt make use of mouse button 2. Just click the left button for button 1 and the right mouse button when instructed to use mouse button 3. Whenever possible, we will instruct you on which mouse button to employ; however, menu buttons within SPMA applications will operate according to the convention employed by the active windowing system. By convention, menu buttons u
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Modem Setting 8N1: 8 data bits, 1 stop bit, No parity For additional information about Cabletron Systems products, visit our World Wide Web site: http://www. cabletron. com/. For technical support, select Service and Support. FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Firmware SPMA for the FRX4000, FRX6000, and the SmartSwitch 1800 has been beta-tested against released Þrmware version 4. 0 only; if you have a different version of Þr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Chapter 2 Using the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Hub View Navigating through the Hub View; monitoring hub performance; managing the hub The heart of the SPECTRUM Portable Management Application (SPMA) for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 is the Hub View, a graphical interface that gives you access to many of the functions that provide control over the selected FRX or SmartSwitch device and its installed interfaces. Using the Hub View There are two ways to launch the Hub V
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Using the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Hub View The spmarun script invoked Þrst in the above command temporarily sets the environment NOTES variables SPMA needs to operate; be sure to use this command any time you launch an application from the command line. This script is automatically invoked when you launch an application from the icon menu or from within the Hub View. If there is a hostname mapped to your deviceÕs IP address, you can use in place of to l

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Using the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Hub View Module Status LIC Name Port Status FRX6000 FRX4000 or SmartSwitch 1800 Figure 2-1. The FRX4000, FRX6000 and the SmartSwitch 1800 Hub Views LAN card indexing is determined simply by the order in which the installed LAN cards NOTE are identiÞed during the initial FRX6000 Þrmware installation. During the Þrmware installation, you will be prompted to enter the number of LAN cards you have installed, then prompted to supply their type. The
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Using the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Hub View RLP information will only be displayed if the appropriate database record has been conÞgured via console management (see your hardware documentation for more information); for RLPs which have been conÞgured in the database but not yet installed in the chassis, a blue module status will be displayed (see Port and Module Color Codes, below). RLPs which are present in the chassis but which have not been conÞgured in the database will no
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


Title Page
®
Portable Management Application
for the
FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800
User’s Guide

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Notice Cabletron Systems reserves the right to make changes in speciÞcations and other information contained in this document without prior notice. The reader should in all cases consult Cabletron Systems to determine whether any such changes have been made. The hardware, Þrmware, or software described in this manual is subject to change without notice. IN NO EVENT SHALL CABLETRON S
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Restricted Rights Notice (Applicable to licenses to the United States Government only. ) 1. Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252. 227-7013. Cabletron Systems, Inc., 35 Industrial Way, Rochester, New Hampshire 03867-0505. 2. (a) This computer software is submitted with restricted rights. It may not be used, reproduced, or disclosed by th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Contents Chapter 1 Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Using this Guide............................................................................................................ 1-2 WhatÕs NOT in the FRX UserÕs Guide............................................................. 1-4 Conventions................................................................................................................... 1-4 Screen Displays.........................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Contents Chapter 3 Configuring the Trap Table About Traps.................................................................................................................... 3-1 Launching the Trap Table............................................................................................. 3-1 ConÞguring Traps......................................................................................................... 3-3 Trap Messages......................................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Contents Chapter 7 SNA Status and Configuration ConÞguring SNA Ports................................................................................................ 7-2 SDLC Port ConÞguration..................................................................................... 7-2 Changing ConÞguration Values................................................................... 7-7 Applying Port-level Changes........................................................................ 7-7 SDLC
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Contents Chapter 10 IPX Interface Configuration ConÞguring IPX Node Defaults................................................................................ 10-1 ConÞguring IPX Interfaces........................................................................................ 10-2 Adding or Modifying IPX Interfaces................................................................. 10-9 ConÞguring IPX Static Routes..............................................................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Chapter 1 Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Using this Guide; manual conventions; contacting the Cabletron Systems’ Global Call Center; firmware versions supported by SPMA Your SPMA for the FRX4000, FRX6000, and the SmartSwitch 1800 management module provides management support for the FRX4000 stand-alone frame relay access device; its larger cousin, the FRX6000 scalable chassis; and the innovative SmartSwitch 1800 frame relay access device. Th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 The protocol support functions which are available via your SPMA application will vary NOTE depending on the protocol support you have purchased for your FRX or SmartSwitch 1800 device and the version of Þrmware you are running. For more information about available protocols and the current availability of SPMA support for those protocols, contact Cabletron SystemsÕ Global Call Center. Note that because the FR
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 disabling serial ports, and so on) available only from within the Hub View are also described. You can access the Hub View application from the icon menu or the command line. ¥ Chapter 3, Trap Table, describes how to conÞgure the deviceÕs trap table, which controls which management stations will receive traps from a selected device. The Trap Table application is accessible from the Hub View. Since t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 ¥ Chapter 12, SmartSwitch 1800 Voice ConÞguration, describes how to conÞgure the two voice ports on the SmartSwitch 1800 and provides statistical information about voice trafÞc being transmitted across those ports. ¥ Appendix A, FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 MIB Components, lists the IETF and proprietary MIBs supported by these devices. What’s NOT in the FRX User’s Guide... The following standard SP
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Screen Displays SPMA runs under a variety of different operating systems and graphical user interfaces. To maintain a consistent presentation, screen displays in this and other SPMA guides show an OSF/Motif environment. If youÕre used to a different GUI, donÕt worry; the differences are minor. Buttons, boxes, borders, and menus displayed on your screen may look a bit different from what you see in the guide, but theyÕre org
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 The FRX Hub View application currently prints few footer messages (most of which relate to loss of contact with the device), so little information will typically be recorded in the TIP History window; future releases will expand this feature. Figure 1-2. The History Window Using the Mouse The UNIX mouse has three buttons. Procedures within the SPMA document set refer to these buttons as follows: Button 1 Button 2 Button 3 Fi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 If youÕre using a two-button mouse, donÕt worry. SPMA doesnÕt make use of mouse button 2. Just click the left button for button 1 and the right mouse button when instructed to use mouse button 3. Whenever possible, we will instruct you on which mouse button to employ; however, menu buttons within SPMA applications will operate according to the convention employed by the active windowing system. By convention, menu buttons u
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Introduction to SPMA for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Modem Setting 8N1: 8 data bits, 1 stop bit, No parity For additional information about Cabletron Systems products, visit our World Wide Web site: http://www. cabletron. com/. For technical support, select Service and Support. FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Firmware SPMA for the FRX4000, FRX6000, and the SmartSwitch 1800 has been beta-tested against released Þrmware version 4. 0 only; if you have a different version of Þr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Chapter 2 Using the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Hub View Navigating through the Hub View; monitoring hub performance; managing the hub The heart of the SPECTRUM Portable Management Application (SPMA) for the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 is the Hub View, a graphical interface that gives you access to many of the functions that provide control over the selected FRX or SmartSwitch device and its installed interfaces. Using the Hub View There are two ways to launch the Hub V
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Using the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Hub View The spmarun script invoked Þrst in the above command temporarily sets the environment NOTES variables SPMA needs to operate; be sure to use this command any time you launch an application from the command line. This script is automatically invoked when you launch an application from the icon menu or from within the Hub View. If there is a hostname mapped to your deviceÕs IP address, you can use in place of to l

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Using the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Hub View Module Status LIC Name Port Status FRX6000 FRX4000 or SmartSwitch 1800 Figure 2-1. The FRX4000, FRX6000 and the SmartSwitch 1800 Hub Views LAN card indexing is determined simply by the order in which the installed LAN cards NOTE are identiÞed during the initial FRX6000 Þrmware installation. During the Þrmware installation, you will be prompted to enter the number of LAN cards you have installed, then prompted to supply their type. The
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Using the FRX4000, FRX6000, and SmartSwitch 1800 Hub View RLP information will only be displayed if the appropriate database record has been conÞgured via console management (see your hardware documentation for more information); for RLPs which have been conÞgured in the database but not yet installed in the chassis, a blue module status will be displayed (see Port and Module Color Codes, below). RLPs which are present in the chassis but which have not been conÞgured in the database will no

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Dell K788n

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Dell K788n

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji Dell K788n